โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเนินมะปราง ร่วมกับ อำเภอเนินมะปรางจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเสริมสร (อ่าน 12) 03 ก.ย. 62
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นั (อ่าน 20) 03 ก.ย. 62
เกิดอุทกภัยในเขตอำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอสากเหล็ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ 1 กันยา (อ่าน 16) 02 ก.ย. 62
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิ (อ่าน 15) 30 ส.ค. 62
คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา นำโดย นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้น (อ่าน 20) 26 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิยาได้เข้าร่วมการปประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์(PAC (อ่าน 16) 22 ส.ค. 62
จัดการประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ โดยคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่ (อ่าน 15) 20 ส.ค. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 20) 19 ส.ค. 62
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนภาษ (อ่าน 14) 16 ส.ค. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สา (อ่าน 16) 14 ส.ค. 62
จัดการประชุมเพื่อเซ็นต์สัญญาค้ำประกันผู้กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 10) 13 ส.ค. 62
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเ (อ่าน 11) 12 ส.ค. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจก (อ่าน 9) 09 ส.ค. 62
ครูอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม ครูที่รับผิดชอบงานมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปราง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการห (อ่าน 9) 09 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพัชรพร พันธุ์เหล็ก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Best Practice สายครูผู้สอน (อ่าน 6) 09 ส.ค. 62
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรม ASEAN DAY ส (อ่าน 7) 08 ส.ค. 62
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ (อ่าน 5) 08 ส.ค. 62
ครูที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปรางเข้าร่วมเวทีสะท้อนผลและพัฒนาทิศทางการขับเคลื่อนโ (อ่าน 6) 07 ส.ค. 62
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 25 โรงเ (อ่าน 52) 07 ส.ค. 62
นายอำเภอเนินมะปราง มาให้ความรู้เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ (National Savings fund) ให้กับนักเรียนชั้น (อ่าน 51) 06 ส.ค. 62
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง-แสด เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 45) 02 ส.ค. 62
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง-แสด เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 43) 01 ส.ค. 62
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Science (อ่าน 49) 31 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาของโรงเรียนเน (อ่าน 45) 31 ก.ค. 62
นักเรียนได้เข้าร่วมอบรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเนิน (อ่าน 40) 30 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 41) 28 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันภาษา (อ่าน 35) 26 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ (อ่าน 34) 26 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นตัวแทนแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬามวยปล้ำ (อ่าน 23) 26 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ (อ่าน 27) 24 ก.ค. 62
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 29) 09 ก.ค. 62
เข้าอบรมเยาวชนไทยให้โลหิตจังหวัดพิษณุโลก โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึก (อ่าน 54) 05 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 29) 05 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักเรียน(ชุดเก่า)โรงเ (อ่าน 129) 04 ก.ค. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/6 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถ (อ่าน 68) 03 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีปัญหา 0, ร, มส แล (อ่าน 72) 02 ก.ค. 62
จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงา (อ่าน 72) 02 ก.ค. 62
จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 71) 02 ก.ค. 62
ร่วมจัดชุดการแสดงพิธีเปิด เนื่องในงาน (อ่าน 76) 30 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนของนักเรีย (อ่าน 64) 28 มิ.ย. 62