โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป (อ่าน 5) 13 มิ.ย. 63
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมคณะกรรมกา (อ่าน 4) 12 มิ.ย. 63
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติ (อ่าน 3) 11 มิ.ย. 63
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นม (อ่าน 3) 07 มิ.ย. 63
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช (อ่าน 3) 06 มิ.ย. 63
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการ (อ่าน 2) 04 มิ.ย. 63
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษ (อ่าน 1) 03 มิ.ย. 63
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา รับการนิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจ (อ่าน 1) 26 พ.ค. 63
วันอังคาร ที่19 พฤษภาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ประชุมข้า (อ่าน 1) 19 พ.ค. 63
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และคณะครู ร่วมจัดเต (อ่าน 2) 14 พ.ค. 63
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ออก (อ่าน 2) 12 พ.ค. 63
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ,นายปารเมศ แสงสว่าง นายอำเภอ (อ่าน 3) 05 พ.ค. 63
วันที่ 30 เม.ย.63 ขอเชิญ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู ร่วมรับฟังนโยบายสพฐ. เตรียมเปิดเรียนปีการศึกษา 25 (อ่าน 2) 30 เม.ย. 63
วันที่ 28 เมษายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ให้การต้อนรับผู้ใหญ่ใจดี ที่มามอบถุงยังชีพให้กับค (อ่าน 3) 28 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 130) 01 เม.ย. 63
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมป (อ่าน 3) 16 มี.ค. 63
วันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุมห้องสอบ การศึกษ (อ่าน 3) 14 มี.ค. 63
วันที่ 6 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ (อ่าน 192) 06 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป (อ่าน 161) 05 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนัก (อ่าน 169) 05 มี.ค. 63
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนัก (อ่าน 178) 05 มี.ค. 63
วันที่ 4 มีนาคม 2563 นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย กล่าวอำลาผู้บ (อ่าน 163) 04 มี.ค. 63
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและม (อ่าน 171) 03 มี.ค. 63
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมกา (อ่าน 154) 03 มี.ค. 63
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีและม (อ่าน 189) 02 มี.ค. 63
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรีย (อ่าน 172) 27 ก.พ. 63
วันที่ 26 - 28 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ และผู้กำกับ ครูผู้ควบคุม โรงเรียนเนินมะปรางศึก (อ่าน 121) 26 ก.พ. 63
วันที่ 26 ก.พ. 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมลงนามตามโครงการขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่า (อ่าน 84) 26 ก.พ. 63
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูแ (อ่าน 97) 24 ก.พ. 63
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยานำนักกีฬามวยปล้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยป (อ่าน 83) 21 ก.พ. 63
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดติว Pre O-NET ให้กับน (อ่าน 92) 17 ก.พ. 63
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่ว (อ่าน 111) 14 ก.พ. 63
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานสภานักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้ (อ่าน 95) 14 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.40 น. ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จั (อ่าน 112) 13 ก.พ. 63
ข่าวการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 122) 13 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบถ้วยรางวัล การแข่งขันกิจกรรมเชื่อ (อ่าน 118) 13 ก.พ. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และครูฝึกส (อ่าน 111) 13 ก.พ. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระล (อ่าน 110) 12 ก.พ. 63
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้ (อ่าน 99) 11 ก.พ. 63
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.2563 นั้น สำนักงานปลัด (อ่าน 98) 10 ก.พ. 63