โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง เพื่อกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 413) 22 มิ.ย. 65
จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 399) 21 มิ.ย. 65
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนกลาง ได้แก่จังหวัด แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคโลหิต (อ่าน 396) 20 มิ.ย. 65
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 396) 17 มิ.ย. 65
อยากย้อนรอย MV #นะหน้าทอง....เชิญชมหนึ่งในโลเคชั่น (หอประชุมไผทนเรศ ฯลฯ) ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 402) 16 มิ.ย. 65
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 403) 16 มิ.ย. 65
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 399) 16 มิ.ย. 65
ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 394) 15 มิ.ย. 65
จัดกิจกรรมแนะนำคุณครูคนใหม่ นายสหกิจ ขำมา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (อ่าน 399) 15 มิ.ย. 65
ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวของนักเรียนที่เจ็บป่วยเสียชีวิตและมอบพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยนักเรียน (อ่าน 398) 06 มิ.ย. 65
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 (อ่าน 383) 03 มิ.ย. 65
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางสงัด เนียมชาวนา อดีตข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ณ วัดสว่างศรีบุญเรือง (อ่าน 380) 02 มิ.ย. 65
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 381) 02 มิ.ย. 65
มอบเงินให้กับนักเรียนที่เก็บเงินได้แล้วนำมาคืน ตามโครงการของหายได้คืน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี มีเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น และฐานการเรียนรู้มัคคุเทศก์น้อย (อ่าน 382) 01 มิ.ย. 65
เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ นางสงัด เนียมชาวนา อดีตข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ณ วัดสว่างศรีบุญเรือง (อ่าน 383) 31 พ.ค. 65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ณ ห้องประชุมผาท่าพล (อ่าน 379) 31 พ.ค. 65
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา มีข้อราชการปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 382) 30 พ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 380) 30 พ.ค. 65
การยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ( ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ) (อ่าน 395) 27 พ.ค. 65
ขอบคุณที่ติดตามช่องทางเพจหลัก งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (อ่าน 389) 27 พ.ค. 65
การแบ่งเขตพื้นที่ 5 ส. #อัพเดต #โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา #งาน5ส กิจกรรม 5 ส (อ่าน 387) 24 พ.ค. 65
จัดประชุมผู้ประกอบการค้าอาหารและเครื่องดื่ม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 387) 24 พ.ค. 65
ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 389) 23 พ.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุชา ยศปัญญา ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา "นักกีฬาทีมชาติไทย" (ตัวแทนนักกีฬามวยปล้ำ จากชมรมมวยปล้ำจังหวัดพิษณุโลก) (อ่าน 386) 23 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 392) 20 พ.ค. 65
จ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี หมวดเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 388) 18 พ.ค. 65
การแบ่งเขตพื้นที่ 5 ส. #โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา #งาน5ส (อ่าน 390) 18 พ.ค. 65
ยินดีกับครูใหม่ต้อนรับเข้าสู่บ้าน น.ศ (อ่าน 390) 18 พ.ค. 65
ยินดีกับครูใหม่ต้อนรับเข้าสู่บ้าน น.ศ (อ่าน 392) 18 พ.ค. 65
ยินดีกับครูใหม่ต้อนรับเข้าสู่บ้าน น.ศ (อ่าน 383) 18 พ.ค. 65
นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา นายวัลลภ มานักฆ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับนักเรียนสู่รั้วน.ศ. เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 381) 17 พ.ค. 65
ห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 (อ่าน 380) 17 พ.ค. 65
การปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 382) 17 พ.ค. 65
ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นายอนุชา ยศปัญญา เข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 กีฬามวยปล้ำในร่ม ประเภท เกรกโก โรมัน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 97 กิโลกรัม (อ่าน 381) 17 พ.ค. 65
#ตรวจatk #ก่อนเปิดเรียน #โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 382) 14 พ.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 380) 12 พ.ค. 65
เข้าร่วมการรับนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จากสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 380) 12 พ.ค. 65
ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 384) 12 พ.ค. 65
เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 (ไฟเซอร์) ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 381) 12 พ.ค. 65
จัดเตรียมความพร้อมด้านการทำความสะอาดภายในโรงอาหาร อาคารเรียนต่างๆ และจัดพื้นที่การเว้นระยะห่าง เช่น การเข้าคิวซื้ออาหาร และพื้นที่ในการรับประทานอาหาร ฯลฯ จากการบริหารงานของคณะผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 380) 11 พ.ค. 65