โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 219) 06 ก.ย. 65
เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการคิดแจ่ม สุขใจวัยรุ่นหมุนโลก (อ่าน 207) 06 ก.ย. 65
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเนินมะปราง ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 199) 01 ก.ย. 65
ร่วมกิจกรรมพิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 223) 01 ก.ย. 65
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ,กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน รวมทั้งการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี (อ่าน 258) 30 ส.ค. 65
ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพเยาวชนทางดานต่างๆ และสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง (อ่าน 233) 26 ส.ค. 65
จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 202) 25 ส.ค. 65
จัดการแสดงละคร เรื่องดรีมเรนเจอร์ ตอน วิกฤตดาวกบ เพื่อขับเคลื่อนและสร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันพนันให้กับเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเห็นคุณค่าในตัวเองไม่พึ่งพิงพนัน (อ่าน 194) 25 ส.ค. 65
ได้จัดกิจกรรม "เปิดโลกการเรียนรู้กิจกรรม "ภาษาไทย ภาษาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมวันทานาบาตะ" ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 178) 24 ส.ค. 65
ร่วมจัดเตรียมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมวันทานาบาตะ ซึ่งจะจัดในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 (อ่าน 193) 24 ส.ค. 65
ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 100) 22 ส.ค. 65
เข้าร่วม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีวินัยและความรับผิดชอบของบุคลากรและนักเรียน" ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (อ่าน 102) 22 ส.ค. 65
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมห้องสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 103) 21 ส.ค. 65
เข้าร่วมการแข่งขันหลากหลายรายการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อ่าน 90) 19 ส.ค. 65
เข้าร่วมการแข่งขันหลากหลายรายการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อ่าน 99) 19 ส.ค. 65
จัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 89) 19 ส.ค. 65
ขอขอบคุณบริษัท คูโบต้าทั่งทองพิจิตร จำกัด ที่มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) (อ่าน 88) 18 ส.ค. 65
จัดกิจกรรมแนะนำคุณครูคนใหม่ นายกฤษณะ แก้วดำ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 94) 17 ส.ค. 65
ร่วมมอบเงินตามโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 89) 16 ส.ค. 65
เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรม และร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญมา จำปาศักดิ์ บิดาของคุณครูณัฎฐินาท จรกิจ ได้ถึงแก่กรรม (อ่าน 91) 15 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (อ่าน 87) 15 ส.ค. 65
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD ) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคเหนือ (อ่าน 86) 15 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันทานาบะตะ ประจำปี 2565 (อ่าน 85) 15 ส.ค. 65
เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 100) 13 ส.ค. 65
จัดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 100) 11 ส.ค. 65
ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพและร่วมไว้อาลัย แด่ คุณพ่อบุญมา จำปาศักดิ์ บิดาของนางณัฎฐินาท จรกิจ ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 99) 11 ส.ค. 65
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดเตรียมสถานที่และดำเนินการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ในรอบคัดเลือก ซึ่งจะจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 (อ่าน 100) 11 ส.ค. 65
ดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 99) 09 ส.ค. 65
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ นายกฤษณะ แก้วดำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ่าน 98) 08 ส.ค. 65
ดำเนินการให้ผู้กู้ยืมรายใหม่มาลงนามเอกสารสัญญา ของกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 95) 08 ส.ค. 65
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) (อ่าน 95) 06 ส.ค. 65
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ประเภทกีฬามวยปล้ำในร่ม ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565 (อ่าน 102) 05 ส.ค. 65
ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565 (อ่าน 114) 05 ส.ค. 65
แจ้งกำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (อ่าน 86) 04 ส.ค. 65
ร่วมพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบ PISA Style Online Testing ด้วยชุดฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 84) 03 ส.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ รูปแบบ coding และระบบงานคอมพิวเตอร์โรงเรียน” ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 88) 02 ส.ค. 65
จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านชั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 86) 02 ส.ค. 65
ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565 (อ่าน 84) 02 ส.ค. 65
ได้จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านชั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 84) 01 ส.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 90) 28 ก.ค. 65
ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิง "ดึง-ปลด-กด-ส่าย" เมื่อต้องต่อสู้กับไฟฟ้าใช้หลัก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น (อ่าน 90) 27 ก.ค. 65
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค (อ่าน 109) 26 ก.ค. 65
เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 84) 25 ก.ค. 65
จัดทำโครงการ CSIT สัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ณ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 88) 24 ก.ค. 65
เข้าร่วมพิธีพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2565 มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 86) 23 ก.ค. 65
ได้จัดให้มีการทดสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 86) 21 ก.ค. 65
ได้ร่วมประดับเข็มและปลอกแขนสัญลักษณ์ ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ทั้งนี้ ได้มีการมอบธงสภานักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 85) 19 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชรินรัตน์ ภู่คร้าม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกศึกษาที่ ๑ - ๓ (อ่าน 85) 19 ก.ค. 65
จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีประดับเข็ม มอบธงโรงเรียน และปลอกแขนสัญลักษณ์คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 87) 19 ก.ค. 65
เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ" ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (อ่าน 82) 17 ก.ค. 65