โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสากับชุมชน ร่วมทำความสะอาดภายในชุมชนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (อ่าน 3045) 10 ธ.ค. 63
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) (อ่าน 3042) 10 ธ.ค. 63
งานแนะแนวโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อ่าน 3042) 09 ธ.ค. 63
พิธีบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2563 (อ่าน 3039) 09 ธ.ค. 63
กิจกรรมจักรสานหรรษา (อ่าน 3043) 08 ธ.ค. 63
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม (อ่าน 3033) 05 ธ.ค. 63
“คนรุ่นใหม่สานไผ่ชุมชน” (อ่าน 3037) 04 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2563 (อ่าน 3028) 04 ธ.ค. 63
คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียน ร่วมกันจัดป้าย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบา (อ่าน 3040) 03 ธ.ค. 63
จัดเตรียมสถานที่พิธีบวงสรวงสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ (อ่าน 3027) 02 ธ.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 3017) 02 ธ.ค. 63
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15ปี (อ่าน 3004) 01 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3012) 01 ธ.ค. 63
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563 (อ่าน 3006) 30 พ.ย. 63
เข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัว ชมผา พาเที่ยวธรรมชาติ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวั (อ่าน 3009) 28 พ.ย. 63
การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (อ่าน 3006) 25 พ.ย. 63
การประชุมรับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อ่าน 3009) 17 พ.ย. 63
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2563 (อ่าน 3009) 17 พ.ย. 63
กิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูรับย้ายและครูที่ย้าย (อ่าน 3009) 17 พ.ย. 63
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษวิทยาร่วมส่งครูวิรุณ (อ่าน 2989) 16 พ.ย. 63
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านห้วยพล (อ่าน 3006) 13 พ.ย. 63
การประชุมครั้งที่ 2 งานวิ่งการกุศล RUN FOR DOME 2021 (อ่าน 2994) 13 พ.ย. 63
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2993) 13 พ.ย. 63
ครูวิรุณยุพา รักเรือง กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เนื่องจากได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียน (อ่าน 3007) 12 พ.ย. 63
จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10 - 12 (อ่าน 3006) 10 พ.ย. 63
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ครูชนัดดา มูลเจริญ แนะนำตัวและพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 3007) 06 พ.ย. 63
งานวิ่งการกุศล "RUN FOR DOME 2021 วิ่งชมเขา เราทำเพื่อน้อง" เพื่อสมทบทุนสร้างโดมให้กับนักเรียน (อ่าน 3162) 05 พ.ย. 63
ร่วมกันต้อนรับคณะครูโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และรับย้ายคุณครูชนัดดา มูลเจริญ สู่รั้ว น.ศ. (อ่าน 3052) 05 พ.ย. 63
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยบริษัท โชคชัยมอเตอร์ จำกัด (อ่าน 3050) 03 พ.ย. 63
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้กล่าวต้อนรับ (อ่าน 3055) 03 พ.ย. 63
ร่วมต้อนรับ นายวัลลภ มานักฆ้อง และนางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการ (อ่าน 3058) 02 พ.ย. 63
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นตัวแทนมอบถ้วย (อ่าน 3062) 02 พ.ย. 63
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ (อ่าน 3051) 02 พ.ย. 63
วันที่ 24-30 ตุลาคม 2563 นักเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (อ่าน 3057) 30 ต.ค. 63
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู (อ่าน 3053) 30 ต.ค. 63
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้จัดกิจกรรมการบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (อ่าน 3040) 29 ต.ค. 63
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้กำลังใจ ครูฝึกซ้อมนักกีฬาและนักกีฬ (อ่าน 3009) 25 ต.ค. 63
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใ (อ่าน 3009) 23 ต.ค. 63
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ลดและสร้างความตระหนักในการใช้พลาสต (อ่าน 3006) 22 ต.ค. 63
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคระครูและนั (อ่าน 3011) 21 ต.ค. 63