โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 43) 25 มี.ค. 66
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อ่าน 21) 23 มี.ค. 66
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 34) 21 มี.ค. 66
กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ จ.พิษณุโลก (อ่าน 25) 19 มี.ค. 66
รับโล่รางวัลสถานศึกษาแกนนำฯและครูผู้มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ (อ่าน 22) 18 มี.ค. 66
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 31) 16 มี.ค. 66
การมอบเงินตามโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนฯ 2/2565 (อ่าน 43) 16 มี.ค. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 42) 14 มี.ค. 66
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 156) 13 มี.ค. 66
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 41) 11 มี.ค. 66
การประชุมรถรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1/2566 (อ่าน 31) 10 มี.ค. 66
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (อ่าน 31) 10 มี.ค. 66
การเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร (อ่าน 41) 09 มี.ค. 66
การประชุมเพื่อเตรียมงาน (อ่าน 31) 09 มี.ค. 66
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26) 08 มี.ค. 66
การเข้าร่วมประชุมฯขับเคลื่อนนโยบายการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ (อ่าน 26) 04 มี.ค. 66
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อ่าน 27) 04 มี.ค. 66
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (อ่าน 28) 03 มี.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 17) 03 มี.ค. 66
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 16) 02 มี.ค. 66
การเข้ารับรางวัลการประกวดเรียงความฯ (อ่าน 15) 01 มี.ค. 66
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร (อ่าน 15) 01 มี.ค. 66
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ม.6 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 16) 27 ก.พ. 66
การเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (อ่าน 13) 24 ก.พ. 66
การเข้าร่วมประชุมฯขับเคลื่อนนโยบายการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ (อ่าน 16) 24 ก.พ. 66
การร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ของคุณครูศุทธิ์พิรัชย์ เพชรน้อย (อ่าน 16) 22 ก.พ. 66
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม (อ่าน 126) 22 ก.พ. 66
กิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2566 (อ่าน 15) 20 ก.พ. 66
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 18 ก.พ. 66
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 16) 18 ก.พ. 66
กิจกรรมงาน Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อ่าน 18) 16 ก.พ. 66
การนิเทศ ติตาม และประเมินผล (อ่าน 17) 16 ก.พ. 66
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ ระดับจ.พิษณุโลก (อ่าน 13) 15 ก.พ. 66
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 (อ่าน 14) 15 ก.พ. 66
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (อ่าน 14) 14 ก.พ. 66
การสร้างเสริมการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 13) 13 ก.พ. 66
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 (อ่าน 15) 12 ก.พ. 66
กิจกรรมนักสืบแหล่งท่องเที่ยวเนินมะปราง ครั้งที่ 2 (อ่าน 18) 11 ก.พ. 66
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (อ่าน 15) 09 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 30) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 14) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 17) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 18) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 13) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 16) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 14) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 21) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 13) 08 ก.พ. 66
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) (อ่าน 18) 08 ก.พ. 66
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 16) 08 ก.พ. 66