โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 67) 08 เม.ย. 64
ครูศรีวิไล ทองเพ็ชร กล่าวอำลานักเรียน (อ่าน 64) 08 เม.ย. 64
การเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference (อ่าน 61) 08 เม.ย. 64
การประชุมงานวิ่งการกุศล RUN FOR DOME 2021 (อ่าน 67) 08 เม.ย. 64
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66) 07 เม.ย. 64
กิจกรรมวันจักรี ปี 2564 (อ่าน 62) 06 เม.ย. 64
กิจกรรมเลี้ยงส่งครูศรีวิไล และเลี้ยงต้อนรับครูภักตร์พิมล (อ่าน 68) 06 เม.ย. 64
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 (อ่าน 58) 05 เม.ย. 64
คณะครูโรงเรียนร่วมคุมสอบนักเรียนกศน. ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 59) 03 เม.ย. 64
โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (อ่าน 66) 31 มี.ค. 64
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู (อ่าน 25) 30 มี.ค. 64
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย (อ่าน 33) 30 มี.ค. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 31) 25 มี.ค. 64
เบื้องหลังกิจกรรมซ้อมบูม และจัดซุ้มถ่ายรูป (อ่าน 26) 24 มี.ค. 64
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจาก"สหกรณ์เด็กปั้น" (อ่าน 25) 24 มี.ค. 64
กิจกรรมคุณครูคนใหม่แนะนำตัวและพูดคุยกับนักเรียน (อ่าน 28) 24 มี.ค. 64
กิจกรรมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2564 (อ่าน 28) 23 มี.ค. 64
การแข่งขันฟุตบอล 7คน "น.ศ. คัพ" (ระดับม.ต้น) (อ่าน 28) 18 มี.ค. 64
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 (อ่าน 25) 17 มี.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2 (อ่าน 25) 17 มี.ค. 64
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 27) 16 มี.ค. 64
กิจกรรม "สตรีนนท์ สร้างฝัน ปันน้ำใจ ติวออนไลน์ O-NET '63 (อ่าน 23) 15 มี.ค. 64
กิจกรรมมอบถ้วยรางวัลกีฬากระชับมิตร น.ศ. (อ่าน 31) 15 มี.ค. 64
การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ม.3) (อ่าน 27) 13 มี.ค. 64
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดการสอบทางการศึกษา (O-NET ม.3) (อ่าน 29) 12 มี.ค. 64
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.5, ม.6 (อ่าน 30) 12 มี.ค. 64
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.4 (อ่าน 87) 10 มี.ค. 64
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน (อ่าน 108) 09 มี.ค. 64
งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (อ่าน 89) 07 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 82) 06 มี.ค. 64
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 84) 05 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 73) 05 มี.ค. 64
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ชาว น.ศ. (อ่าน 73) 04 มี.ค. 64
ร้านค้าสหกรณ์จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ ปี 2564 (อ่าน 69) 03 มี.ค. 64
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ (อ่าน 69) 02 มี.ค. 64
กิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาต่อ (อ่าน 71) 01 มี.ค. 64
กิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (อ่าน 40) 25 ก.พ. 64
การอบรมให้ความรู้เรื่อง “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ (อ่าน 47) 25 ก.พ. 64
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 41) 23 ก.พ. 64
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 (อ่าน 38) 19 ก.พ. 64