โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภานักเรียน(ชุดเก่า)โรงเ (อ่าน 15) 04 ก.ค. 62
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/6 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถ (อ่าน 18) 03 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีปัญหา 0, ร, มส แล (อ่าน 17) 02 ก.ค. 62
จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงา (อ่าน 17) 02 ก.ค. 62
จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 13) 02 ก.ค. 62
ร่วมจัดชุดการแสดงพิธีเปิด เนื่องในงาน (อ่าน 18) 30 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินการแก้ไขผลการเรียนของนักเรีย (อ่าน 14) 28 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศและเข้าร่วมการแข่ (อ่าน 18) 28 มิ.ย. 62
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จั (อ่าน 14) 27 มิ.ย. 62
คณะกรรมการตรวจสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เข้าตรวจรับงานอาคารเรียนหลังใหม่ งวดที่ 12 ณ โรงเรียนเนินมะปรา (อ่าน 12) 25 มิ.ย. 62
ร่วมจัดแสดงผลงาน OBEC , มวยปล้ำ , งานจักสาน , โรงเรียนสุจริจ และผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ หอประชุม (อ่าน 6) 24 มิ.ย. 62
ร่วมจัดชุดการแสดงที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนินมะปราง ประกอบบทเพลง (อ่าน 5) 21 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 6) 19 มิ.ย. 62
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8) 18 มิ.ย. 62
นิวเวฟเฮลท์แคร์โมเดิล จำกัด เข้าตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 25) 13 มิ.ย. 62
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” (อ่าน 9) 13 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยครูและนักเรียนร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของนางสาวจิรนันท์ (อ่าน 8) 10 มิ.ย. 62
ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายอดิสร สวยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทราย อำเภอตะพานหิน จังหว (อ่าน 10) 10 มิ.ย. 62
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับครูนิภาพร เพียงจันทร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และครูจำนงษ์ ปิตะละ (อ่าน 9) 10 มิ.ย. 62
ครูอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม หัวหน้าชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปราง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุร (อ่าน 6) 06 มิ.ย. 62
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง (อ่าน 46) 03 มิ.ย. 62
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25 (อ่าน 50) 03 มิ.ย. 62
จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (WHO WORLD NO TOBACCO DAY) ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายขอ (อ่าน 49) 31 พ.ค. 62
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25 (อ่าน 48) 31 พ.ค. 62
ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 (อ่าน 47) 31 พ.ค. 62
งานสภานักเรียนจัดกิจกรรม (อ่าน 44) 31 พ.ค. 62
จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (อ่าน 48) 30 พ.ค. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ทิศทางก (อ่าน 55) 29 พ.ค. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมไว้อาลัยให้กับ (อ่าน 40) 28 พ.ค. 62
ครูศรีวิไล ทองเพ็ชร ได้นำผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร รับการตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพเพื่อคัดเลือ (อ่าน 21) 27 พ.ค. 62
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูที่รับผิดชอบ เข้าตรวจรับงานก่อ (อ่าน 44) 27 พ.ค. 62
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จำน (อ่าน 50) 24 พ.ค. 62
ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เ (อ่าน 20) 24 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และสภานักเรียน ทำหน้าที่รับนักเรียนบริเวณหน้ (อ่าน 56) 24 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับครูถนอมศรี มหา และให้การ (อ่าน 45) 23 พ.ค. 62
ตัวแทนนักเรียนทีม N.S.รักษ์เนินมะปราง เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานมัคคุเทศก์น้อยรักษ์เนินมะปราง (อ่าน 49) 18 พ.ค. 62
ชั่วโมงกิจกรรมเพื่อสังคมฯ นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน (อ่าน 50) 17 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ยืนรับนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน พูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธ (อ่าน 50) 16 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ่ายเงินตามโครงการสนับส (อ่าน 48) 15 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียน ในวันเปิดภา (อ่าน 42) 15 พ.ค. 62