โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเนินมะปราง เดือนเมษายน

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2566,19:35   อ่าน 21 ครั้ง