โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถอดประสบการณ์ประสานความรู้ โครงการโรงเรียนปลอดขยะฯ
วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์ประสานความรู้ (Knowledge Vision) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพิ่มพูนจิตสำนึกต่อส่วนรวม ตามยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โดยมีนายกร เลือกหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ และนายพงษภัทร์ ยอดเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานฯ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสมหมาย สมสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไทรย้อย ,นายประทิน ทองโตนด ,นางวรรณวิภา จรรยาศรี และนางสาววิภานี รุนอ่อน คณะครูโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,19:14   อ่าน 17 ครั้ง