โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2566,12:11   อ่าน 122 ครั้ง