โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
การมอบเงินตามโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนฯ 2/2565
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,21:22   อ่าน 30 ครั้ง