โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,21:44   อ่าน 31 ครั้ง