โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
การประชุมรถรับ - ส่งนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1/2566
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,21:40   อ่าน 27 ครั้ง