โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
มอบเงินให้กับนักเรียนที่เก็บเงินได้แล้วนำมาคืน ตามโครงการของหายได้คืน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี มีเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น และฐานการเรียนรู้มัคคุเทศก์น้อย
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,13:40   อ่าน 241 ครั้ง