โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยงานแนะแนวร่วมกับงานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2565,17:35   อ่าน 171 ครั้ง