โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2564,17:00   อ่าน 151 ครั้ง