โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ โดยมีดร. วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2564,15:28   อ่าน 53 ครั้ง