โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
ร่วมน้อมมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ของสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,22:26   อ่าน 325 ครั้ง