โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
ได้ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ในรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,21:49   อ่าน 308 ครั้ง