โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาพกิจกรรม
ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Application ZOOM
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2564,21:58   อ่าน 272 ครั้ง