โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลี้ยงส่งครูศรีวิไล และเลี้ยงต้อนรับครูภักตร์พิมล
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,17:28   อ่าน 50 ครั้ง