โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมกันต้อนรับคณะครูโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และรับย้ายคุณครูชนัดดา มูลเจริญ สู่รั้ว น.ศ.
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2563,15:56   อ่าน 69 ครั้ง