โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 งานโรงอาหารได้จัดประชุมผู้ประกอบการที่ขายอาหารให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และชี้แจงข้อกำหนดต่างๆในการประกอบการ ณ โรงอาหารสถานศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,21:15   อ่าน 95 ครั้ง