โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวอรทัย สิบหมื่นเปี่ยม ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และคณะกรรมการท้องถิ่นอำเภอเนินมะปราง เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,20:43   อ่าน 14 ครั้ง