โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์และทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุ
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,19:47   อ่าน 22 ครั้ง