โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา งานโรงอาหาร และงานอนามัยโรงเรียน ได้จัดเตรียมความพร้อมทำความสะอาดห้องน้ำและจัดระบบคิวการรับประทานอาหารในโรงอาหาร ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคโคโรน่า (COVID-19)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,15:32   อ่าน 28 ครั้ง