โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดบริการแอลกอฮออล์ล้างมือก่อนเข้าห้องประชุม ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,15:29   อ่าน 39 ครั้ง