โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้จัดเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดห้องเรียน และอาคารเรียนต่างๆ จัดพื้นที่จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์ จุดล้างมือ จัดโต๊ะเก้าอี้ เว้นระยะห่าง 1 -2 เมตร ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคโคโร
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,15:26   อ่าน 30 ครั้ง