โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยการจัดการของงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ณ ห้องประชุมผาท่าพล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,15:12   อ่าน 32 ครั้ง