โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาได้จัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารลูกกวาด โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา .
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,15:05   อ่าน 20 ครั้ง