โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เเละร่วมส่งครูสุดารัตน์ นพคุณ ที่ได้รับการบรรจุเเต่งตั้งในตำเเหน่ง ค
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,15:48   อ่าน 39 ครั้ง