โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6-7 มกราคม 2563 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ดำเนินการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563,17:15   อ่าน 86 ครั้ง