โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการนำนักเรียนเข้าร่วมลงพื้นที่ศึกษาชุมชน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,12:43   อ่าน 83 ครั้ง