โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแสดงมหรสพภาพลวงไฟของทีมเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ จากสำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ จังหวัดอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,12:44   อ่าน 118 ครั้ง