โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2562,10:08   อ่าน 79 ครั้ง