โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เครือข่าย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2562,10:02   อ่าน 80 ครั้ง