โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยเกิดอุทกภัยในเขตอำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอสากเหล็ก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจึงพบปะพูดคุยกับนักเรียนและสำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและช่วยเหลือต่อไป ข้อมูลนักเรียนที่มาโ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,12:42   อ่าน 300 ครั้ง