โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดการประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ โดยคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,12:22   อ่าน 231 ครั้ง