โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,09:20   อ่าน 69 ครั้ง