โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนได้เข้าร่วมอบรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,09:14   อ่าน 70 ครั้ง