โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์ครูมัธยมศึกษา กลุ่ม 2 สพม.39
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2562,11:18   อ่าน 248 ครั้ง