โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,11:02   อ่าน 307 ครั้ง