โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจหาสารเสพติดของคณะครู นักเรียน ตามมาตรการปัดกวาดปลอดยาเสพติด
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,10:55   อ่าน 235 ครั้ง