โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมรับฟังแนะแนวจาก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,15:52   อ่าน 170 ครั้ง