โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา2561
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2561,16:42   อ่าน 119 ครั้ง