โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,16:14   อ่าน 160 ครั้ง