โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1/2561
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,16:05   อ่าน 102 ครั้ง