โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ดูงานการเขียนรายงาน OBECQA ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,15:47   อ่าน 89 ครั้ง