โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ผู้นำเยาวชน คนดีมีที่เรียน ประจำปี 2
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2561,12:33   อ่าน 84 ครั้ง