โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,12:16   อ่าน 90 ครั้ง