โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดโครงการปรัชญาสัญจร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,19:58   อ่าน 107 ครั้ง