โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดให้มีการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,19:54   อ่าน 116 ครั้ง