โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2560,11:33   อ่าน 264 ครั้ง