โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,11:30   อ่าน 251 ครั้ง