โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,11:27   อ่าน 235 ครั้ง