โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
460 หมู่ 4 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง   ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 055992146
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,15:21   อ่าน 339 ครั้ง